Dịch vụ du lịch - Tư vấn & dịch vụ visa nhập cảnh - OPENTOUR
http://www.opentour.vn/uploads/right_banner_phuquoc3122016.png
http://www.opentour.vn/uploads/left_banner_thailand05122016.png

Tư vấn & dịch vụ visa nhập cảnh

Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh

Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh

Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh
Các loại visa thị thực vào Việt Nam cho người nước ngoài

Các loại visa thị thực vào Việt Nam cho người nước ngoài

Theo Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG của Bộ ngoại giao và Bộ công an ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ - CP ngày 28-05-2001 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Bảng giá visa cấp mới - gia hạn

Bảng giá visa cấp mới - gia hạn

Bảng giá visa cấp mới - gia hạn

Tin tức và sự kiện